Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskapel met linde

Beschermd monument van 02-12-2015 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Hamme
Deelgemeente Moerzeke
Straat Koningsplein
Locatie Koningsplein zonder nummer (Hamme)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42008/136.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskapel met linde

Koningsplein zonder nummer, Hamme (Oost-Vlaanderen)

De wegkapel met bijhorende kapellinde is één van de oudst bewaarde exemplaren in Vlaanderen toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. De wegkapel werd gebouwd in de eerste helft van de 19de eeuw ter vervanging van een ouder exemplaar.

Is de omvattende bescherming van

Kapellinde bij O.L.V. van de Rozenkranskapel

Koningsplein zonder nummer (Hamme)

Ten zuiden van de Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskapel staat een kapelboom. Deze winterlinde met hartvormig blad is op gebruikelijke wijze bij de kapel aangeplant en groeit uit tot een beeldbepalend element op het Koningsplein.

Beschrijving

De Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskapel met bijhorende linde, gelegen langs het Koningsplein te Moerzeke, is beschermd als monument met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken.

Waarden

De kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans en bijhorende lindeboom zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

De wegkapel is één van de oudst bewaarde exemplaren in Vlaanderen toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans, een specifieke Mariaverering die al in de 15de eeuw een ruime verspreiding kende en die ontstond in de late middeleeuwen. De wegkapel werd gebouwd in de eerste helft van de 19de eeuw ter vervanging van een ouder exemplaar naast een oude verbindingsweg bij een driesprong.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De neoclassicistisch getinte wegkapel bezit een voorgevel die met zijn rondboogopening tussen pilasters en driehoekige frontonbekroning typerend is voor de eerste helft van de 19de eeuw en gaat op een oudere kapel terug. Voor het klein religieus erfgoed is de wegkapel een representatief en herkenbaar exemplaar van het type uitgevoerd met portiek en met driezijdige sluiting in traditioneel gewitte baksteenbouw op pikte plint, met ijzeren topkruis en ovale oculi als vensters.

volkskundige waarde

Het polychrome Onze-Lieve-Vrouwebeeld illustreert de lang doorlevende en populaire Mariaverering in het volksgeloof. De beide grote paternosters op het altaar zijn een materiële getuige van de toepassing van het Rozenkransgebed en het wereldwijde gebruik van dergelijke gebedsteller in de volksdevotie. De houten interieurdecoratie in de vorm van een portiekaltaar is een volkse interpretatie van de classicistische stijl met schilderingen op doek die verband houden met de rozenkrans. Naar verspreide gewoonte is de wegkapel vergezeld van een lindeboom. De kapel behield haar functie van processiekapel: de jaarlijkse Half-oogstprocessie vindt er nog steeds plaats.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.