Beschermd monument

Sint-Jozefkapel met linde

Beschermd monument van 02-12-2015 tot heden
ID: 12495   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12495

Besluiten

Sint-Jozefkapel met cultuurgoederen en lindeboom
definitieve beschermingsbesluiten: 02-12-2015  ID: 5834

Beschrijving

De Sint-Jozefkapel met bijhorende linde, gelegen langs de Kasteellaan te Moerzeke, is beschermd als monument met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken.Waarden

De Sint-Jozefkapel en lindeboom zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als kleine wegkapel opgericht in 1866 vertoont deze Sint-Jozefkapel een aantal bouwkenmerken die stilistisch representatief zijn voor de tweede helft van de 19de eeuw, namelijk de voor de neogotiek typerende spitsboogvorm van deur en vensters en als baksteenbouw met decoratieve verwerking van gesinterde bakstenen. De wegkapel bezit een zeldzaam karakter door de bijzondere vormgeving van dit klein religieus bouwwerk op achthoekige plattegrond met omlopende zuilengaanderij voorzien van driehoekige frontons.

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde: De oprichting van de Sint-Jozefkapel getuigt van een verspreid fenomeen op het platteland voortvloeiend uit het katholieke reveil van de 19de eeuw. De herkenbare toewijding aan Sint-Jozef getuigt van de opbloei van de verering van deze heilige in de tweede helft van de 19de eeuw. Het beeld van Sint-Jozef met Jezuskind en het vaste altaar zijn als oorspronkelijke uitrusting onlosmakelijk gelieerd aan de kapel.

volkskundige waarde

De Sint-Jozefkapel is een typische uiting van de religieuze volkscultuur namelijk als kleine bidplaats ter verering van een populaire heilige gebouwd op initiatief van particulieren. Het is een opvallende materiƫle getuige van het volksgeloof en van het volkse gebruik om bij bezoek van dergelijke bidplaats om bijstand te verzoeken. Traditioneel voor een christelijke cultusplaats is de kapel vergezeld van een lindeboom.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Jozefkapel met linde

Kasteellaan zonder nummer (Hamme)
De Sint-Jozefkapel, gebouwd in 1866, is een typische uiting van de religieuze volkscultuur, namelijk als kleine bidplaats ter verering van een populaire heilige gebouwd op initiatief van particulieren.