Beschermd monument

Knotbomenrij

Beschermd monument van tot heden

ID
125
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/125

Besluiten

Knotbomen van zomereik en een deel van de straat
definitieve beschermingsbesluiten: 14-01-2011  ID: 4785

Beschrijving

Deze bescherming betreft de knotbomenrij van twaalf zomereiken en een deel van de Veelsebaan.Waarden

Twaalf knotbomen van zomereik (Quercus robur) en een deel van de straat zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde : de knoteiken zijn een belangrijk beeldbepalend object langsheen de Veelsebaan. Zij beschikken over een mooie, representatieve groeivorm.

historische waarde

in casu cultuurhistorische, volkskundige en sociaal-culturele waarde : de knoteikenrij verwijst naar een verdwenen beheervorm die algemeen werd toegepast in de Zuiderkempen. De knoteiken voorzagen de lokale gemeenschap onder meer van rijshout, geriefhout, brandhout of loofvoedering. Zij werden bovendien gebruikt voor het markeren van perceelgrenzen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Knotbomenrij van 14 knoteiken

Veelsebaan (Aarschot)
De knotbomenrij van twaalf knotbomen van zomereik (Quercus robur) bevindt zich langs de Veelsebaan in het oosten van de Aarschotse deelgemeente Langdorp.