Beschermd monument

Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkapel

Beschermd monument van 02-12-2015 tot heden
ID: 12500   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12500

Besluiten

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand met cultuurgoederen
definitieve beschermingsbesluiten: 02-12-2015  ID: 5839

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkapel, met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken.Waarden

Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkapel, met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De 1894 gedateerde kapel vervangt een in 1780 gebouwd en nabijgelegen kleiner Onze-Lieve-Vrouwekapelletje. De grondvorm, rechthoekig met uitgewerkte voorpuntgevel en driezijdige sluiting, beantwoordt aan een goed herkenbaar en gebruikelijk gebouwtype voor dergelijke kleine bidplaatsen. Uitgevoerd in neogotische baksteenarchitectuur met verwerking van hardsteen is de kapel een kwalitatief en representatief exemplaar van klein religieus bouwkundig erfgoed uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Het ranke silhouet van de kapel wordt nog versterkt door de smalle spitsboogvorm van deur en vensters met verfijnde detaillering, de hoeksteunberen en het slanke klokkentorentje. Het interieur bewaart zijn oorspronkelijke tapijttegelvloer met florale motieven, het ijzeren hekwerk voor het altaar en de met hout beklede overwelving.

volkskundige waarde

De toewijding aan Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand is relevant als uiting van de wijd verspreide verering van deze specifieke Maria-titel. De aanwezigheid van andere heiligenbeelden staat in rechtstreeks verband met de volksdevotie tot deze populaire heiligenfiguren. De offerbus en de ingelijste wassen ex-veto's getuigen van het traditionele gebruik van de offergave in de religieuze volkscultuur.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkapel

Meerstraat zonder nummer (Hamme)
Wegkapel, ingewijd op 6 mei 1894, op rechthoekige plattegrond met driezijdige sluiting onder leien zadeldak; voorzien van een slank zeszijdig klokkentorentje met leien naaldspits en torenkruisje.