Beschermd monument

Onze-Lieve-Vrouwekapel

Beschermd monument van 02-12-2015 tot heden
ID: 12501   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12501

Besluiten

Kapel Onze-Lieve-Vrouw met beeld en cultuurgoederen
definitieve beschermingsbesluiten: 02-12-2015  ID: 5840

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de Onze-Lieve-Vrouwekapel of Begijnhofkapel met het Onze-Lieve-Vrouw met Kindbeeld en met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken.Waarden

Onze-Lieve-Vrouwekapel met Onze-Lieve-Vrouw met Kindbeeld met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De kleine Onze-Lieve-Vrouwekapel, ook gekend als Begijnhofkapel, die minstens opklimt tot het eerste kwart van de 19de eeuw (1818) maar teruggaat op een oudere kapel, is historisch een representatief alsook zeldzaam voorbeeld van een sobere devotiekapel in rococostijl in stedelijke context. De historiek en bouwevolutie van de kapel, waarvan de stichting volgens de overlevering minstens opklimt tot het begin van de 17de eeuw, een rococo-voorkomen kreeg in de 18de eeuw, waarna de kapel beschadigd of afgebroken werd tijdens de Franse Revolutie en vervolgens door gelovigen begin 19de eeuw heropgericht of hersteld werd, is illustratief voor de ontstaansgeschiedenis van deze kapellen en de plaats die ze innamen in de geloofsgemeenschappen. De naamgeving van de kapel alsook het bijhorende Onze-Lieve-Vrouw met Kindbeeld verwijst naar een oude Mariadevotie.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De Onze-Lieve-Vrouwekapel die in de geveltop 1818 gedateerd is, maar in kern ouder is, is naar architecturaal voorkomen, vormgeving en materiaalgebruik een mooi exemplaar van eenvoudige religieuze architectuur in rococostijl in stedelijke context. Gekenmerkt door een opvallende in- en uitzwenkende topgevel met voluten en gebogen pseudofronton, schuingeplaatste hoekpilasters met rocaillemotieven en een fraai uitgewerkte spiegelboogvoordeur gevat in een hardstenen omlijsting. De beraping als gevelafwerking is ook een indicatie van de hoge ouderdom van dit erfgoedrelict. Een aantal aspecten van het interieur zoals de structuur, de sobere decoratieve afwerking, het houten altaar met opzetstuk en het Onze-Lieve-Vrouw met Kindbeeld behoren vanouds tot de aankleding van de Onze-Lieve-Vrouwekapel.

artistieke waarde

Het gepolychromeerde en gekroonde lindehouten Onze-Lieve-Vrouw met Kindbeeld dat vanouds tot de kapeluitrusting behoort, getuigt van een hoogstaande artistieke kwaliteit en is illustratief voor de 18de-eeuwse religieuze vormentaal. Het is een zeer figuratieve en realistische voorstelling van Moeder en Zoon gerelateerd aan de oude Mariaverering gestoeld op het Byzantijnse Madonnatype van de 'Hodigitria' en de voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand.

volkskundige waarde

De Onze-Lieve-Vrouwekapel is een waardevolle materiƫle getuige van een intense volksdevotie die kenmerkend was voor de regio van Hamme. Tot op heden fungeert de fraaie kapel in rococostijl als bidplaats voor de gelovigen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Onze-Lieve-Vrouwekapel

Slangstraat zonder nummer (Hamme)
Kleine wegkapel met opmerkelijke voorgevel in rococostijl, ingeplant in de knik tussen Slangstraat en Plezantstraat en vermoedelijk teruggaand op een 17de-eeuwse kapel.