Kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Nood met linden

Beschermd monument van 02-12-2015 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Hamme
Deelgemeente Hamme
Straat Doorn
Locatie Doorn zonder nummer (Hamme)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42008/143.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Nood met linden

Doorn zonder nummer, Hamme (Oost-Vlaanderen)

De kleine Onze-Lieve-Vrouw ter Noodkapel, vroeger ook als Sint-Anna Doornkapel gekend, in de wijk Sint-Anna, klimt volgens historisch kaartmateriaal in kern op tot de 18de eeuw en werd in 1816 gerenoveerd of herbouwd.

Beschrijving

De Onze-Lieve-Vrouw ter Noodkapel met bijhorende linden, gelegen langs de straat Doorn te Hamme, is beschermd als monument met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken.

Waarden

De Onze-Lieve-Vrouw ter Noodkapel, met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, met linden is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

De kleine Onze-Lieve-Vrouw ter Noodkapel, vroeger ook als Sint-Anna Doornkapel gekend, in de wijk Sint-Anna, klimt volgens historisch kaartmateriaal in kern op tot de 18de eeuw en werd in 1816 gerenoveerd of herbouwd. De naamgeving van de kapel, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw ter Nood, verwijst naar een oude Mariadevotie en bevestigt de oude oorsprong van de kapel. De heroprichting van de kapel in 1816 is illustratief voor de ontstaansgeschiedenis van deze devotieplaatsen waarbij tijdens de Franse Revolutie vernield klein religieus erfgoed na de val van Napoleon in 1815 op ruimere schaal kon worden heropgebouwd. Naar eeuwenoude gewoonte is de kapel, vergezeld van lindebomen, ingeplant op een oude driesprong nabij de historische verbindingsweg tussen Hamme en Zele. Door deze centrale inplanting is de kapel niet alleen duidelijk zichtbaar in de omgeving, maar ook herkenbaar als een gebedshuisje dat betekenisvol is voor de geloofsgemeenschap in het gehucht Sint-Anna.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De Onze-Lieve-Vrouw ter Noodkapel die in de geveltop 1816 gedateerd is, maar teruggaat op een 18de-eeuwse wegkapel, is architectuurhistorisch exemplarisch voor eenvoudige religieuze architectuur in landelijke omgeving. Naar vormgeving, materiaalgebruik en stijlkenmerken sluit de devotieplaats aan bij 18de-eeuws klein religieus erfgoed. Het uitwendig voorkomen, gekenmerkt door een opvallende in- en uitzwenkende topgevel met voluten en gebogen pseudofronton en een centrale rondbogige deur geflankeerd door hoekpilasters, is een indicatie van de hoge ouderdom van dit erfgoedrelict Een aantal aspecten van het sobere interieur, zoals de structuur en de ingewerkte korfbogige beeldnis boven het gemetste altaar, behoren tot de oorspronkelijke aankleding van de Onze-Lieve-Vrouw ter Noodkapel.

volkskundige waarde

De toewijding aan Onze-Lieve-Vrouw ter Nood is relevant als uiting van de verering van deze specifieke Mariatitel. De kapel is een waardevolle materiële getuige van een volksdevotie die kenmerkend was voor de regio van Hamme. Tot op heden fungeert de kapel als bidplaats voor de gelovigen. De houten omkaderde plaat met ex-voto's, door gelovigen in de kapel geplaatst als dank voor een gehoorde bede, is een interessante volkskundige uiting van religieuze beleving. Traditioneel voor een christelijke cultusplaats is de kapel vergezeld van twee lindebomen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.