Beschermd monument

Villa Drijgoten met tuin en brug

Beschermd monument van 02-12-2015 tot heden
ID: 12503   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12503

Besluiten

Villa Drijgoten
definitieve beschermingsbesluiten: 02-12-2015  ID: 5842

Beschrijving

Villa Drijgoten met omgeving, gelegen langs de weg Driegoten te Hamme, is beschermd als monument.

De afbakening omvat het geheel gevormd door Villa Drijgoten met bijhorende omhaagde hoger- en lagergelegen tuin, afsluitend hekwerk, vijver met beeld en de betonnen brug. Het gedeelte van de openbare weg waarover de voetbrug loopt, dat grenst aan de beide tuinen van Villa Drijgoten en uitmondt in een verhard pleintje voor de toegang tot de woning, is eveneens in de bescherming opgenomen. De overdekte autostaanplaats en de berging voor het woonhuis zijn niet in de bescherming opgenomen.Waarden

Villa Drijgoten, met omhaagde tuin, hekwerk, vijver met beeld, betonnen brug en weg is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

De Villa Drijgoten, in 1903 als huis met lusttuin gebouwd door de Schaarbeekse Georges Ritte, die als aannemer betrokken was bij de rechttrekking van de Schelde ter hoogte van Driegoten, is voor Hamme historisch en sociaal-economisch zeer waardevol. De voormalige aannemerswoning is onlosmakelijk verbonden met de ingrijpende in 1898 begonnen Scheldewerken, die voor een grote industriële en economische activiteit zorgden in het grensgebied tussen de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen en heel bepalend waren voor het uitzicht van de Scheldeloop en de aanpalende stijlranden. De villa is gebouwd op één van de gedempte en verhoogde inhammen, waarnaar de huisnaam bovendien verwijst. Het natuurlijk hoogteverschil met resten van de vroegere natuurelementen, werden in de tuinaanleg geïntegreerd.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De Villa Drijgoten is als vrijstaande villa met omgevende tuinen, in een groene omgeving gelegen, representatief voor de burgerlijke woningbouw uit het begin van de 20ste eeuw. Aanvankelijk in 1903 gebouwd in cottagestijI, maar in de jaren 1940 deels versteend, heeft de L-vormige villa thans een eclectisch voorkomen met mooie cottage-elementen zoals houtwerk in de geveltoppen, een huisnaam in geëmailleerde letters en dergelijke dat nog steeds aan begin de 20ste-eeuwse villabouw refereert. De bijhorende omhaagde hoger- en lagergelegen tuin met landschappelijke aanleg en fraai toegangshek in art-nouveaustijl is een karakteristiek en inherent onderdeel van dit type burgerwoning. Het behouden tuinontwerp met integratie van het natuurlijke hoogteverschil en rest van de vroegere Schelde-inham is exemplarisch voor een begin 20ste-eeuwse landschappelijke aanleg met grillige vijver en pittoresk beeldje. Het concept van de decoratief uitgewerkte 40 meter lange brug in gewapend beton als beeldbepalend verbindingselement tussen de villa en lagergelegen tuin is zeldzaam en getuigt van een grote authenticiteit en artisticiteit. Typologisch en stilistisch refereert de betonconstructie van circa 1910 aan de tuinornamentiek van de 19de- en begin 20ste-eeuwse landschapstuinen. Technisch verwijst de betonnen voetbrug, geclassificeerd als balkbrug, naar de bruggenbouw die na 1900 werd toegepast in het spoor-, water-. weg- en voetverkeer.

sociaal-culturele waarde

Contextueel en sociaal-cultureel is de Villa Drijgoten door de beeldbepalende ligging nabij de Schelde en de drie voormalige inhammen, waarnaar de huisnaam verwijst, een belangwekkend ruimtelijk-structurerend herkennings- en referentiepunt in het landschap. De geïsoleerde inplanting aan de verhoogde Scheldedijk, enkel bereikbaar via een smalle kronkelende weg waarover de betonnen voetbrug loopt, verleent de site een residentieel karakter, eigen aan dit type van woningbouw. De vormgeving, het materiaalgebruik en de stijl van de vroegere aannemerswoning in combinatie met de bijhorende tuinen visualiseert de welstand en maatschappelijke positie van de oorspronkelijke bewoners. De ensemblewaarde met de lagergelegen landschapstuin met vijver en beeld, die zowel visueel als fysiek door een voetbrug in gewapend beton verbonden is met de villa, scoort zeer hoog.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Drijgoten met tuin en brug

Driegoten 89 (Hamme)
Villa Drijgoten werd aanvankelijk in 1903 gebouwd in cottagestijI, maar werd in de jaren 1940 deels versteend. Het behouden tuinontwerp, met integratie van het natuurlijke hoogteverschil en rest van de vroegere Schelde-inham, is exemplarisch voor een begin 20ste-eeuwse landschappelijke aanleg.