Beschermd monument

Dokterswoning Vertongen

Beschermd monument van 02-12-2015 tot heden

ID: 12507   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12507

Besluiten

Dokterswoning Vertongen
definitieve beschermingsbesluiten: 02-12-2015  ID: 5846

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de voormalige dokterswoning van Desiré-Constant Vertongen.Waarden

De voormalige dokterswoning Vertongen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De voormalige dokterswoning Vertongen, gelegen in het gemeentecentrum van Hamme aan de oude verbindingsweg Sint-Niklaas-Dendermonde, is historisch belangwekkend als getuige van residentiële burgerwoningbouw die door de strategische ligging aan de splitsing van drie straten bovendien een interessant herkennings- en referentiepunt in het straatbeeld is. Opgericht in 1875 door dokter Desiré-Constant Vertongen, telg van een vooraanstaande en economisch toonaangevende Hamse zeepzieders- en stijfselfamilie, en tot in de 20ste eeuw door zijn familie bewoond. Eind 20ste eeuw heringericht als notariswoning en zodoende illustratief voor de verderzetting van het residentiële karakter en van de prominente plaats die de bewoners en functies binnen de gemeente innamen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De voormalige dokterswoning Vertongen van 1875 is uitermate representatief voor een grote burgerwoning uit het laatste kwart van de 19de eeuw gerealiseerd in een neoclassicistische stijl. De burgerwoning is traditioneel opgevat als een bepleisterd dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak met karakteristieke strakke opbouw, ritmering en rijkelijke voorgevelafwerking met meer uitgewerkte centrale deurtravee. De twee flankerende éénlaagse aanbouwen in spiegelbeeld uitgevoerd in decoratief baksteenmetselwerk, zijn traditionele aanhorigheden bij dergelijk type burgerwoningbouw en zorgen voor een mooi contrast met het monumentale dubbelhuis. De toepassing van beraping voor de zijgevels is eigen aan de bouwperiode en -stijl. De initialen van de bouwheer, aangebracht in het bovenlicht van de voordeur, zijn representatief voor de maatschappelijke positie die de bewoners van dit pand innamen. De dokterswoning Vertongen is bovendien exemplarisch voor een totaalproject, waarbij het woonhuis in relatie tot het interieur als één visueel geheel werd ontworpen. De eclectische maar zeer kwalitatieve interieuraankleding waarbij elke ruimte in een andere stijl werd gedecoreerd, is typisch voor de bouwperiode. De achterliggende ommuurde en in binnenblok gelegen groene tuin maakt historisch deel uit van het perceel en behoort vanouds als groene buitenruimte bij dit type van residentiële woning.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dokterswoning Vertongen

Slangstraat 1 (Hamme)
Beeldbepalend neoclassicistisch dubbelhuis uit 1875, van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak, aan weerszij geflankeerd door lage baksteenbouw van drie en vier traveeën.