Beschermd monument

Herenhuis Engelbeen met ommuurde siertuin, hovenierswoning en hek

Beschermd monument van 02-12-2015 tot heden
ID: 12509   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12509

Besluiten

Herenhuis Engelbeen
definitieve beschermingsbesluiten: 02-12-2015  ID: 5848

Beschrijving

Het voormalig herenhuis Engelbeen, gelegen langs de Stationsstraat te Hamme, is met inbegrip van de ommuurde tuin, het dienstgebouw en hekwerk beschermd als monument.Waarden

Het voormalig herenhuis Engelbeen met dienstgebouw, ommuurde tuin met parkaanleg en hekwerk is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

De monumentale herenwoning, gebouwd in 1888 behoort tot de eerste woningen die opgetrokken werden in de Stationsstraat. Deel uitmakend van het nieuwe Statiekwartier werd de straat samen met het stationsplein circa 1874-1875 aangelegd op een grotendeels onbebouwd terrein ten westen van het gemeentecentrum in functie van de pas getrokken spoorlijn 56 Sint-Niklaas - Dendermonde. De herenwoning is zodoende representatief voor de stedenbouwkundige ontwikkeling in dit nieuwe eind 19de-eeuwse gemeentedeel dat tot op heden gekenmerkt wordt door residentiële woningbouw van lokale prominenten, industriëlen en begoede burgerij in diverse neo- en eclectische stijlen die getuigt van het optimisme en geloof in de vooruitgang op het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De voormalige herenwoning Engelbeen heeft een zeer beeldbepalend karakter en domineert door zijn omvang en materiaalgebruik de straathoek Stationsstraat, Koning Albertplein en Bareelstraat. De kwaliteitsvolle architectuur is een zeer herkenbare afspiegeling van de residentiële maatschappelijke status van de vroegere bouwheren alsook een duidelijk herkennings- en referentiepunt in de omgeving.
Architectuurhistorisch is de imposante vrijstaande voormalige tandartswoning met stadsvilla-allures, representatief voor een eind-19de-eeuws herenhuis in eclectische stijl. Het gebouw is opgevat als een groot dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder steil leien zadeldak, met verspringend grondplan en dynamisch gevelontwerp gekenmerkt door een hoger opgaande traptravee in de zijgevel en een groot links omlopend balkon. Zeer verzorgd baksteenmetselwerk wordt afgewisseld met decoratief gebruik van breuksteen en blauwe hardsteen voor plinten, drempels, consoles, diamantkoppen, geveltopafwerkingen en typeert het uitwendig voorkomen van deze stijlvolle woning. De hoogwaardige eclectische binneninrichting met een strikte scheiding tussen de privé- en personeelsvertrekken en dito circulatie, sluit aan bij het exterieur en dit type van burgerwoningbouw uit het laatste kwart van de 19de eeuw. De bijzondere aandacht die besteed werd aan de kwaliteitsvolle buiten- en binnenafwerking getuigt bovendien van het vakmanschap en de architecturale kennis van de bouwmeester.
De traditioneel bij dit woontype horende aanwezige ommuurde grote tuin met landschappelijke aanleg, hekwerk en stilistisch corresponderend dienstgebouw versterken in hoge mate de authenticiteitswaarde van dit erfgoedrelict.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herenhuis Engelbeen met siertuin

Stationsstraat 50 (Hamme)
Vrijstaand herenhuis van 1888 met bijhorend dienstgebouw, voormalig koetshuis, links van het huis en gelegen in een ruime ommuurde tuin in Engelse landschapsstijl.