Beschermd monument

Brouwerij De Leeuw

Beschermd monument van 03-10-1997 tot heden

ID
12516
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12516

Besluiten

Brouwerij De Leeuw
definitieve beschermingsbesluiten: 03-10-1997  ID: 3227

Beschrijving

Brouwerij De Leeuw te Aartrijke, is beschermd als monument.Waarden

Eernegemsestraat 8 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Markant brouwerijgebouw in het centrum van Aartrijke dat door zijn architecturale uitwerking de doorsnee-dorpsbrouwerij uit de 19de eeuw overstijgt.
Materiële getuige van een belangrijke plaatselijke industriële activiteit in het dorpscentrum.

industrieel-archeologische waarde

Behouden indeling van het interieur met lokalen waarvan de oorspronkelijke functie nog herkenbaar is.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Brouwerij De Leeuw en brouwerswoning

Eernegemsestraat 6-8, Engelstraat 7 (Zedelgem)
Gelegen in het dorpscentrum van Aartrijke. Heden in gebruik als gemeentearchief en administratief centrum door de gemeente Zedelgem en met ingang via de Engelstraat.