Beschermd monument

Rattenkasteel met walgracht

Beschermd monument van 30-04-2004 tot heden
ID: 12517   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12517

Besluiten

Geografisch pakket Kortrijk
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-2004  ID: 4240

Beschrijving

Het landhuis genaamd het Rattenkasteel, gelegen langs de Wittestraat te Heule, is met inbegrip van de omwalling beschermd als monument.


Waarden

Het voormalig huis van plaisance, heden zogenaamd Rattenkasteel, met bijhorende omwalling, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van een zogenaamd ‘huis van Plaisance’, een buitenverblijf voor de adel of burgerij. De oudste vermelding gaat terug tot 1722 wanneer het vermeld wordt als: " ... waaermede oock gaet een speelhuys ofte Camer met eenen hof ommewalt ende beplant met sperrebomen ...".
Als zijnde een 18de-eeuws klein landhuis aangeduid op de Ferrariskaart als volledig omwald.
Als zijnde een representatief voorbeeld van 18de -eeuwse architectuur, id est verankerde baksteenbouw verfraaid door het gebruik van natuursteen voor onder meer plint, kroonlijst en hoekblokken. Opvallend is het imposante maar typische portaal van geblokte natuursteen met twee flankerende pilasters die een geprofileerd kroonlijst je ondersteunen.
De omwalling als zijnde deel uitmakend van de site en als zijnde nog volledig bewaard en zeldzaam.
Omwille van het deels behouden interieur met bewaarde balkroostering met moer- en kinderbalken.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een getuige van de leefcultuur van de adel in de 18de eeuw.
Als zijnde een getuige van de in 18de eeuw vrijetijdsbesteding van de adel, die tijdens periodes van vrede en rust een buitenverblijf in de nabijheid van de stad optrokken om er de.zomermaanden en vaak ook de weekends door te brengen.
Als zijnde een representatief voorbeeld dat de lusthoven meestal verbonden waren met landbouwuitbatingen.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Rattenkasteel

Wittestraat 2 (Kortrijk)
Het Rattenkasteel is een 18de-eeuws landhuis omgeven door een walgracht. De paardenstal van 1928 werd omgebouwd tot feestzaal.