Beschermd monument

Herenhuis en tegelfabriek Boudolf

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden

ID: 12518   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12518

Besluiten

Geografisch pakket Gistel
definitieve beschermingsbesluiten: 12-12-2002  ID: 3983

Beschrijving

Het herenhuis en een deel van de aanpalende tegelfabriek Boudolf zijn beschermd als monument. De bescherming omvat het herenhuis inclusief het interieur en alle 19de-eeuwse uitbreidingen, de aanpalende 19de-eeuwse fabrieksbeuk langsheen de voortuin en de achterliggende traptoren met waterreservoir uit 1953. De drie fabrieksbeuken die in de jaren 1920-1930 tegen de noordelijke zijde van de oorspronkelijke fabrieksbeuk werden aangebouwd zijn niet in de bescherming als monument opgenomen.Waarden

De voormalige tegelfabriek Boudolf met herenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Het achterin gelegen burgerhuis vormt een goed voorbeeld van de statige woonst van de rijke (industriƫle) burgerij in de tweede helft van de 19de eeuw.
De fijne afwerking van houtwerk en kroonlijst op klossen is eerder uitzonderlijk.
Het interieur en de indeling weerspiegelen de leefwereld van de rijke burgerij in de tweede helft van de 19de eeuw: enerzijds rijkelijke salons, anderzijds dienstkeuken en meidentrap.
Het goed bewaarde interieur geeft een staalkaart van de cementtegels en de enternietproducten van de firma Boudolf.

industrieel-archeologische waarde

De voormalige tegelfabriek Boudolf getuigt van een stuk industrieel verleden te Gistel, aan de circa 1980 gedempte vaart.
De gevelwand ter hoogte van de voortuin van het herenhuis is sterk geritmeerd door de getoogde en rondbogige muuropeningen met gaaf bewaard houtwerk, nog geaccentueerd door de fruitbomen in leivorm.
De fabrieksbeuk vertoont nog de typologie van de voormalige leerlooierij.
De voormalige toonzaal uit de jaren 1920-1930 met cementtegels vormt een materieel archief van de cementtegelproductie.
Het betonnen waterreservoir getuigt van een latere fase in de tegelproductie.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Herenhuis en tegelfabriek Boudolf

Vaartstraat 6-8 (Gistel)
Site van de voormalige tegelfabriek Boudolf bestaande uit herenhuis met voortuin en links aanpalende fabrieksgebouwen (herenhuis en links aanpalende fabrieksbeuk beschermd als monument bij M.B. van 12/12/2002). Opgericht circa 1852 (zie mutatieschets en archief 'hinderlijke inrichtingen') door Pierre Van Marleghem ('eigenaar te Moere') als leerlooierij.