Beschermd monument

Fort De Knocke

Beschermd monument van 24-10-1995 tot heden
ID: 12523   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12523

Besluiten

Fort De Knocke en Sas van Boezinge: versterking met verdedigingswal en sluis
definitieve beschermingsbesluiten: 24-10-1995  ID: 2941

Beschrijving

De bescherming omvat de resten van het fort De Knocke.Waarden

De resten van het fort De Knocke zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

als getuigenis en studieobject van de Franse verdedigingslinie van de zogenaamde pré-carré, die niet alleen één van de opmerkelijkste realisaties was van de Franse vestingsbouwkundige Vauban maar tevens een toonaangevende realisatie van de vestingsbouw in de 2de helft van de 17de eeuwen als materiële uiting van de bewogen periode van de Spaans-Franse oorlogen in de tweede helft van de 17de eeuw waarin het gebied van de Westhoek de inzet vormde van de conflicten tussen de grootmachten van Frankrijk, Spanje en Engeland.

historische waarde

als getuigenis en studieobject van de Franse verdedigingslinie van de zogenaamde pré-carré, die niet alleen één van de opmerkelijkste realisaties was van de Franse vestingsbouwkundige Vauban maar tevens een toonaangevende realisatie van de vestingsbouw in de 2de helft van de 17de eeuwen als materiële uiting van de bewogen periode van de Spaans-Franse oorlogen in de tweede helft van de 17de eeuw waarin het gebied van de Westhoek de inzet vormde van de conflicten tussen de grootmachten van Frankrijk, Spanje en Engeland.

wetenschappelijke waarde

als getuigenis en studieobject van de Franse verdedigingslinie van de zogenaamde pré-carré, die niet alleen één van de opmerkelijkste realisaties was van de Franse vestingsbouwkundige Vauban maar tevens een toonaangevende realisatie van de vestingsbouw in de 2de helft van de 17de eeuwen als materiële uiting van de bewogen periode van de Spaans-Franse oorlogen in de tweede helft van de 17de eeuw waarin het gebied van de Westhoek de inzet vormde van de conflicten tussen de grootmachten van Frankrijk, Spanje en Engeland.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Fort de Cnocke

Ieperleedijkstraat zonder nummer, Knokke zonder nummer (Lo-Reninge, Houthulst)
Fort de Cnocke, zie Ferrariskaart (1770-1778). Beschermd als monument bij M.B. van 24/10/1995. Geheel van landschappelijke 'sporen' in de onmiddellijke omgeving van de samenvloeiing van de IJzer en de Ieperlee als resten van een 17de-eeuws fort dat op het einde van de 18de eeuw werd geslecht.