Beschermd monument

Villa 't Zonneke - De Welvaart

Beschermd monument van 27-06-2003 tot heden
ID: 12530   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12530

Besluiten

Villa's
definitieve beschermingsbesluiten: 27-06-2003  ID: 4066

Beschrijving

De dubbelvilla 't Zonneke - De Welvaart met omgevende tuin is beschermd als monument.Waarden

De dubbelvilla 't Zonneke - De Welvaart met omgevende tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde representatief voor de eerste geïndividualiseerde duinhuizen die worden opgetrokken aan de Oostkust, meer bepaald in Duinbergen, in het begin van de 20ste eeuw, bij de initiële ontwikkeling van de badplaats. Dit type van vrijetijdsarchitectuur introduceert in de ontwikkeling van de kustarchitectuur een nieuwe woonvorm en -stijl. De villa dateert van 1906 en is de eerste villa die wordt gebouwd aan de oostzijde van de Duinbergenlaan.
Als zijnde een typisch voorbeeld van de grootschalige cottages die te Duinbergen worden opgetrokken in het begin van de 20ste eeuw, met name de dubbelvilla, met het visueel aspect van een villa maar waarin meerdere woningen zijn opgenomen die hierbij een verticale structuur bezitten zoals een rijwoning, in casu twee in spiegelbeeld opgetrokken woningen.
Als voorbeeld van een villa opgetrokken in cottagestijl met opmerkelijk moderne uitstraling door onder meer de krachtige opbouwen kubistische vormgeving, dit in tegenstelling tot de meer anekdotische architectuurtraditie aangewend bij de duinhuizen uit deze periode, zoals met een eerder pittoresk silhouet en kleurrijk materiaalgebruik. Hier wordt de nadruk gelegd op een zuiver materiaalgebruik cf de sober gehouden en zichtbaar gelaten bakstenen gevelvlakken. Het veelvuldig gebruik van steunberen wijst tevens terug naar de landelijke architectuur.
Als getuige van het vroege oeuvre van de Kortrijkse architect Richard Acke (1873-1934), die vanaf 1901 een architecturale bedrijvigheid ontwikkelt, waarin onder meer opvattingen van de Arts & Craftsbeweging en van de Engelse zogenaamde Free Domestic Architecture worden omgezet in een streekeigen architectuuridioom, zoals in deze villa sobere verwerking van elementen uit de cottage- en landelijke stijl.

sociaal-culturele waarde

Als document dat de sfeer en wooncultuur van de zomerse vakantieganger weerspiegelt uit de toeristische periode in het begin van de 20ste eeuw aan de Oostkust, waarin de badplaats Duinbergen zich initieel ontwikkelt. Hier in casu het zomers buitenverblijf dat architect Richard Acke ontwerpt voor zijn jongere broer, de beeldhouwer, meubelmaker en restaurateur Victor Acke.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa 't Zonneke - De Welvaart

Duinbergenlaan 76, 78, Duinendreef 46 (Knokke-Heist)
Dubbelvilla, gebouwd in 1906 naar ontwerp van de Kortrijkse architect Richard Acke (Kortrijk, 1873-1934). Beschermd als monument bij M.B. van 27/06/2003.