Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 17-05-1999 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zedelgem
Deelgemeente Loppem
Straat Dorp
Locatie Dorp zonder nummer (Zedelgem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31040/316.1
  • 4.01/31040/726.1
  • OW001327

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp zonder nummer, Zedelgem (West-Vlaanderen)

Parochiekerk Sint-Martinus, beschermd als monument bij M.B. van 17/05/1999, en met omringend grasplein.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Martinus te Loppem, is beschermd als monument.

Waarden

De parochiekerk Sint-Martinus is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde

sociaal-culturele waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een beeldbepalend kerkgebouw, fraai ingeplant in de dorpskern van Loppem;
Als bedehuis met een interessante bouwgeschiedenis, welke zeven eeuwen overspant, en, die talrijke reminiscenties bewaart aan de adellijke families, die van belang waren voor de plaatselijke geschiedenis gezien de verscheidene familiekapellen en grafstenen;
Als een waardevol voorbeeld van 19de-eeuwse restauratie in neogotische vormentaal naar ontwerp van de belangrijke architect A. Van Assche (1826-1907);
Als zijnde een kerk met een gaaf bewaard neogotisch interieur, in 1870 ingericht op basis van een totaalplan toegeschreven aan J.B. Béthune en uitgevoerd door vakkundige ambachtslieden, veelal verbonden aan de Sint-Lucasateliers;
Als geschikte klankkast voor het Hooghuys-orgel, een representatief voorbeeld van neogotiek in de regio met technisch-instrumentale waarde, daarbij rekening houdende met het feit dat niet veel Hooghuys-orgels in een dermate complete toestand bewaard zijn.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.