Pastorie Sint-Martinusparochie

Beschermd monument van 17-05-1999 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zedelgem
Deelgemeente Loppem
Straat Dorp
Locatie Dorp 12 (Zedelgem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31040/315.1
  • 4.01/31040/727.1
  • OW001328

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Martinusparochie

Dorp 12, Zedelgem (West-Vlaanderen)

Pastorie met ommuurde tuin bij de Sint-Martinuskerk. Vrijstaand volume met beeldbepalende ligging ten zuiden van de kerk en met voorliggend grasveld. Daterend uit 1757 en verhoogd in 1857.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Martinusparochie te Loppem, is beschermd als monument.

Waarden

Pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde

sociaal-culturele waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een gaaf bewaarde pastorie met een typerende en beeldbepalende ligging nabij de kerk, - gebouwd in 1757 en verhoogd met een bouwlaag in 1857 - met behouden volume, indeling en 18de- en 19de-eeuwse interieurelementen zoals onder meer salons met stucwerk, schouwmantels, muurkast, eenbeukige kelder.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.