Beschermd monument

Dekenij

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden
ID: 12534   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12534

Besluiten

Geografisch pakket Gistel
definitieve beschermingsbesluiten: 12-12-2002  ID: 3983

Beschrijving

De dekenij te Gistel is beschermd als monument. De bescherming omvat het neogotische gebouw, met inbegrip van de aanbouwen aan de tuinzijde en het interieur. De tuinmuur en serre zijn niet in de bescherming als monument opgenomen. De nabijgelegen pastorie van de Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomenparochie werd samen met de dekenij in hetzelfde besluit beschermd waardoor de waarden samen zijn gemotiveerd.Waarden

De dekenij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
De dekenij en de pastorie, respectievelijk van 1903 en circa 1912 laten zich typeren als een regionale interpretatie van de neogotiek met neo-Brugse inslag.
De dekenij van 1903 (zie muurankers) vormt een goed voorbeeld van het neogotische werk van de Oostendse architect C. Pil.
Markerende elementen zijn onder meer de punt- en tuitgevels, de Brugse traveeën met maaswerk, de portalen, de sierankers, en de arduinen kruiskozijnen.
De dekenij bewaart de oorspronkelijke indeling met markerende centrale traphal met verspringende smalle vensters en houten bordestrap.
De dekenij en de pastorie vormen erg beeldbepalende panden aan de Bruid- en Kasteelstraat, een eenheid vormend met het kerkkoor en de zuidelijke kerkomtrek, de muur die de tuin van de dekenij aan de Kasteelstraat afsluit, accentueert deze zichtlijn.
De pastorie bewaart zijn oorspronkelijke indeling en enkele oorspronkelijke interieurelementen waarbij de schouw (rechter kamer) met tegeltjes in de Delftse traditie met voorstellingen geput uit het Nieuwe Testament en de Handelingen der Apostelen erg typerend is voor een pastorie.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dekenij

Bruidstraat 1 (Gistel)
Dekenij, gelegen achter het kerkkoor op de hoek van de Bruidstraat met de Kasteelstraat. Achterliggende tuin, met bakstenen ommuring aan de Kasteelstraat. Neogotisch getint gebouw van 1903 naar ontwerp van architect C. Pil (Oostende), ter vervanging van bestaand gebouw.