Beschermd monument

Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomenparochie

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden

ID: 12536   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12536

Besluiten

Geografisch pakket Gistel
definitieve beschermingsbesluiten: 12-12-2002  ID: 3983

Beschrijving

De pastorie van de Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomenparochie te Gistel is beschermd als monument. De bescherming omvat het neogotische gebouw, met inbegrip van het interieur. De restanten van de kerkhofmuur in de tuin zijn niet in de bescherming als monument opgenomen. De nabijgelegen dekenij werd samen met de pastorie in hetzelfde besluit beschermd waardoor de waarden samen zijn gemotiveerd.Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
De dekenij en de pastorie, respectievelijk van 1903 en circa 1912 laten zich typeren als een regionale interpretatie van de neogotiek met neo-Brugse inslag.
De dekenij van 1903 (zie muurankers) vormt een goed voorbeeld van het neogotische werk van de Oostendse architect C. Pil.
Markerende elementen zijn onder meer de punt- en tuitgevels, de Brugse travee├źn met maaswerk, de portalen, de sierankers, en de arduinen kruiskozijnen.
De dekenij bewaart de oorspronkelijke indeling met markerende centrale traphal met verspringende smalle vensters en houten bordestrap.
De dekenij en de pastorie vormen erg beeldbepalende panden aan de Bruid- en Kasteelstraat, een eenheid vormend met het kerkkoor en de zuidelijke kerkomtrek, de muur die de tuin van de dekenij aan de Kasteelstraat afsluit, accentueert deze zichtlijn.
De pastorie bewaart zijn oorspronkelijke indeling en enkele oorspronkelijke interieurelementen waarbij de schouw (rechter kamer) met tegeltjes in de Delftse traditie met voorstellingen geput uit het Nieuwe Testament en de Handelingen der Apostelen erg typerend is voor een pastorie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen

Bruidstraat 2 (Gistel)
Vrijstaande neogotisch getinte pastorie van circa 1912, schuin achter het kerkkoor gelegen. Aan de rechterzijde restanten van de oude kerkhofmuur met achtzijdige casementen (beschermd als monument bij M.B. van 12/12/2002).