Beschermd monument

Hoeve Hof van Steelant

Beschermd monument van tot heden

ID
12537
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12537

Besluiten

Geografisch pakket Loppem
definitieve beschermingsbesluiten: 17-05-1999  ID: 3424

Beschrijving

De hoeve Hof van Steelant te Loppem, is beschermd als monument.Waarden

De hoeve-site Hof van Steelant is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als een historische site, nauw verbonden met de ontstaansgeschiedenis van Loppem en vanaf de 13de eeuw bewoond door de familie van Steelant, oudst gekende heren van Loppem;
Als restant van de omwalde motte waarop volgend het oudste leenboek van 1325 een stede of un mannoir heeft gestaan;
Als vrij behouden hoevecomplex met 18de-eeuws uitzicht, voornamelijk getypeerd door de gaaf bewaarde volumes van het langgestrekte boerenhuis, de visueel belangrijke, bakstenen stalvleugel en de dwarsschuur met duiventil, deels in stijl- en regelwerk, allen opgesteld rondom een overwegend begraasd erf;
Als interessant 18de-eeuws langgestrekt boerenhuis met mogelijks oudere kern; de waarde ervan ligt voornamelijk vervat in de volgende bewaarde kenmerken: het volume en indeling, de afwerking en het materiaalgebruik (onder meer houtwerk en deuromlijsting van klompsteen) en de interieurelementen (onder meer schouw, kelder).


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Hof van Steelant

Rijselsestraat 17 (Zedelgem)
Thans met horecafunctie. Beschermd als monument bij M.B. van 17/05/1999. Oorspronkelijke woonplaats van de oudst gekende heren van Loppem, de familie van Steelant.