Pastorie Sint-Martinusparochie met poort- en bijgebouw

Beschermd monument van 02-04-1982 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Rotselaar
Deelgemeente Wezemaal
Straat Holsbeeksebaan
Locatie Holsbeeksebaan 8-10 (Rotselaar)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24094/119.1
  • OB000718

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastoriesite Sint-Martinusparochie

Holsbeeksebaan 8-10, Rotselaar (Vlaams-Brabant)

Omgracht dubbelhuis uit eind 17de eeuw maar aangepast tijdens de 18de eeuw, bereikbaar via poortgebouw met brug, links kleine bijbouw gedateerd 1685, het goed is aan drie zijden omgeven door een hoge bakstenen muur.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de pastorie van de Sint-Martinusparochie met inbegrip van het poortgebouw en de conciërgewoning. De bescherming werd in 1994 uitgebreid met de omheiningsmuur rond het domein, de gracht rond de pastoriesite en de brug over de gracht. Het geheel is gelegen in de als dorpsgezicht beschermde dorpskern van Wezemaal.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van de pastorie met poortgebouw en conciërgewoning als volgt: "als een omgracht en ommuurd tweeverdiepingshuis in kern daterend uit de 17de eeuw maar verhoogd en verbouwd in de tweede helft van de 18de eeuw, met een poortgebouw uit de 17de eeuw en een verbouwd bijgebouw gedateerd 1685."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000683, Dorpskom en pastorie (DE MAEGD C., 1982).

Waarden

De pastorie met poortgebouw en de conciergewoning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.