Beschermd monument

Vispoort

Beschermd monument van 19-08-1980 tot heden

ID: 12546   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12546

Besluiten

Vispoort, Minkhuisje, verkoopsstanden en de Vismarkt
definitieve beschermingsbesluiten: 19-08-1980  ID: 1486

Beschrijving

De bescherming omvat de Vispoort.Waarden

De Vispoort is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Vispoort

Boterstraat zonder nummer (Ieper)
Nagenoeg identieke reconstructie naar het vooroorlogse patroon door architect Jules Coomans (Ieper).