Beschermd monument

Pastorie La Cure

Beschermd monument van 02-10-2003 tot heden

ID
12548
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12548

Besluiten

Bouwblok rond Christus-Koningkapel
definitieve beschermingsbesluiten: 02-10-2003  ID: 4087

Beschrijving

De voormalige pastorie La Cure, later burgerhuis Santa Margarita, is beschermd als monument. Het pand maakt deel uit van het bouwblok rond de Christus-Koningkapel. In hetzelfde beschermingsbesluit wordt een groot deel van de panden behorend tot dit bouwblok beschermd als monument.Waarden

De voormalige pastorie, nu Santa Margarita, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een beeldbepalende dorpskern met aaneengesloten bebouwing, uitgevoerd volgens het verkavelingsplan van de gerenommeerde urbanist en architect J. Stübben voor Duinbergen, waar voor de rest voornamelijk voor losstaande villa's is gekozen.
Als zijnde een gaaf bewaard bouwblok uit de jaren 1900-1910, waarvan de percelering volledig bewaard is en de gevelopstand en de stijlkenmerken van de panden terug te voeren zijn tot de oorspronkelijke bouwaanvraag of de toestand te zien op oude iconografische bronnen.
Als zijnde panden opgetrokken in een bouwstijl typisch voor de verkaveling in Duinbergen, gekenmerkt door een combinatie van elementen uit de regionale architectuur, de cottagestijl en de neogotiek. Een aantal behoren tot het vroege oeuvre van architecten Jozef Viérin (Brugge), Richard Acke (Kortrijk), Henri Carbon (Oostende) en René Derleyn (Wenduine), architecten die meerdere huizen ontwierpen in de toen in ontwikkeling zijnde badplaats Duinbergen.
Als zijnde een sterk verweven bouwblok met als typisch kenmerk de samenstellen van verschillende huizen die in één bouwaanvraag werden opgenomen; de meest opvallende ensembles, zijnde de kapel met flankerende pastorieën naar ontwerp van architect J. Viérin en het symmetrisch ensemble van zes huizen naar ontwerp van architect H. Carbon, bepalen het beeld van de dorpskern.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een bouwblok dat de dorpskern vormt van Duinbergen en als dusdanig wordt aangeduid op de oorspronkelijke verkaveling van J. Stübben. Kan getypeerd worden als centrum van Duinbergen, zowel door zijn morfologie van aaneengesloten bebouwing als door zijn beeldbepalende kapel die tot 1938 de enige bidplaats was van de badplaats. Nu nog steeds ervaren als kern van Duinbergen, door de nog steeds in gebruik zijnde kapel en door de huidige concentratie van winkeltjes.
Als zijnde goede voorbeelden van een type vakantiewoningen aan de kust, gekopieerd uit het stedelijke model van rijwoning met meestal een bel-etage.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie La Cure

Duinbergenlaan 80 (Knokke-Heist)
Zogenaamd "La Cure", nu "Santa Margarita", rijwoning in de dorpskern en oorspronkelijk de pastorie van de Christus-Koningkapel, gebouwd in 1905 naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge). Maakt deel uit van het bouwblok rond de Christus-Koningkapel, beschermd als monument bij ministerieel besluit van 2/10/2003.