Gebied geen archeologie, gewestelijk

Gebied 4706

Gebied geen archeologie, gewestelijk van 25-11-2019 tot heden

ID
125485
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/125485

Besluiten

Kaart gebieden waar geen archeologie te verwachten valt
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 12-11-2019  ID: 14870

Beschrijving

Deze vaststelling betreft een gebied waarvan op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten onderbouwd kon worden dat het met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische waarde heeft.