Hoeve Het Waterke

Beschermd monument van 25-06-2002 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zedelgem
Deelgemeente Loppem
Straat Loppemsestraat
Locatie Loppemsestraat 58 (Zedelgem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31040/310.1
  • OW001751

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Het Waterke

Loppemsestraat 58, Zedelgem (West-Vlaanderen)

Toegankelijk via een gekasseide oprit, de erftoegang wordt geflankeerd door overhoeks geplaatste, witbeschilderde bakstenen pijlers met rechts een gevelnis onder mijterboog met beeld van Maria.

Beschrijving

De hoeve het Waterke te Loppem, is beschermd als monument.

Waarden

De hoeve zogenaamd 't Waterke, bestaande uit het boerenhuis, de stal en het omringend weiland, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een historische site, vooreerst vermeld als hofstede in 1526 en in de tweede helft van de 17de eeuw circa 1670 beschreven als dhofstede met een woonhuys, schuere, stallen ende mote daarop hy zelve woont. Volgens iconografisch materiaal blijft deze configuratie met het boerenhuis binnen de hoefijzervormige omwalling en de stal en de schuur vrijwel ongewijzigd tot 1939 toen - volgens de kadastrale mutatieschetsen - de wal werd gedempt.
Als omvattende een vrij merkwaardig boerenhuis met 18de-eeuws uitzicht en een oudere kern. De waarde van boerenhuis ligt onder meer vervat in de bewaarde elementen: het volume en de indeling, de materialen, het schrijnwerk, het eenvoudige doch gaaf bewaarde interieur.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.