Beschermd monument

Hoeve Het Waterke

Beschermd monument van tot heden

ID
12551
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12551

Besluiten

Geografisch pakket Zedelgem
definitieve beschermingsbesluiten: 25-06-2002  ID: 3907

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De hoeve het Waterke te Loppem, is beschermd als monument.Waarden

De hoeve zogenaamd 't Waterke, bestaande uit het boerenhuis, de stal en het omringend weiland, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een historische site, vooreerst vermeld als hofstede in 1526 en in de tweede helft van de 17de eeuw circa 1670 beschreven als dhofstede met een woonhuys, schuere, stallen ende mote daarop hy zelve woont. Volgens iconografisch materiaal blijft deze configuratie met het boerenhuis binnen de hoefijzervormige omwalling en de stal en de schuur vrijwel ongewijzigd tot 1939 toen - volgens de kadastrale mutatieschetsen - de wal werd gedempt.
Als omvattende een vrij merkwaardig boerenhuis met 18de-eeuws uitzicht en een oudere kern. De waarde van boerenhuis ligt onder meer vervat in de bewaarde elementen: het volume en de indeling, de materialen, het schrijnwerk, het eenvoudige doch gaaf bewaarde interieur.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Het Waterke

Loppemsestraat 58 (Zedelgem)
Toegankelijk via een gekasseide oprit, de erftoegang wordt geflankeerd door overhoeks geplaatste, witbeschilderde bakstenen pijlers met rechts een gevelnis onder mijterboog met beeld van Maria.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.