Hoeve Evershof

Beschermd monument van 25-06-2002 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zedelgem
Deelgemeente Loppem
Straat Steenbrugsestraat
Locatie Steenbrugsestraat 30 (Zedelgem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31040/312.1
  • OW001755

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Evershof

Steenbrugsestraat 30, Zedelgem (West-Vlaanderen)

Achterin en laag gelegen hoeve, omringd door hooi- en graslanden en aan westzijde toegankelijk via een deels verharde eikendreef met smeedijzeren hekken gevat in bakstenen pijlers. Het erf paalt ten oosten aan het kasteelpark van het "Kasteel van Loppem".

Beschrijving

De hoeve Het Evershof te Loppem, is beschermd als monument.

Waarden

De hoeve genaamd Het Evershof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het betreft een historische hoeve, waarvan de oudste vermelding teruggaat tot 1390 en welke in 1505 eigendom werd van de abdij den Eeckhoutte. Deze hoeve werd in 1630 omschreven als hofstede metten een upperhove en de nederhove. Deze historische tweeledige structuur, - de hoeve met losse bestanddelen met de omwalde site ten noorden ervan - is herkenbaar op de plannen van het primitief kadaster (1835), op de kaart Vandermaelen (1850), de militaire stafkaarten ( 1872, 1884, 1947) en op het huidige kadasterplan. Het tracé van de omwalling, gedeeltelijk gedempt in 1970, is vaag herkenbaar in het weiland.
Als omvattende een vrij gaaf bewaarde hoeve, waarvan de huidige configuratie met het boerenhuis, de stalvleugel en schuur, U-vormig opgesteld rondom het erf, in ieder geval teruggaat op de 19de-eeuwse situatie zoals afgebeeld op de plannen van het primitief kadaster (1835).
Als omvattend een merkwaardig boerenhuis bestaande uit een 17de-eeuwse opkamer en een lager gedeelte uit de 18de eeuw, getypeerd door vrij gaaf bewaarde volumes, materialen en interieurelementen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.