Beschermd monument

Hoeve en herberg De Swarten Hoop: herberg

Beschermd monument van 25-06-2002 tot heden

ID: 12557   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12557

Besluiten

Geografisch pakket Zedelgem
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 25-06-2002  ID: 3907

Beschrijving

De herberg De Swarten Hoop te Loppem, is beschermd als monument.Waarden

De herberg de Swarten Hoop is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het betreft een tastbare getuige van het heerlijk stelsel en de administratieve organisatie ervan tijdens het Ancien Regime. In deze herberg, opgetrokken op cijnsgrond van het nabijgelegen Kasteel van Breda, hield de schepenbank van de heerlijkheid De Nieuwen voor 1538 regelmatig zitting om er haar rechts- en bestuursmacht uit te oefenen.
Deze herberg-hoeve, gelegen aan de eertijds belangrijke verkeersader Brugge-Rijsel, waar een tijdlang bier werd gebrouwen, geeft ons tevens een beeld van de sociaaleconomische verhoudingen op het platteland in 18de en 19de eeuw.
Deze landelijke herberg, met beeldbepalende ligging in de straatbocht van de Rijselsestraat is tevens architectuurhistorisch waardevol. Het betreft een vrij gaaf bewaard voorbeeld van 18de-eeuwse landelijke architectuur -reeds afgebeeld op de Ferrariskaarten (1770-1778)-, welke wordt getypeerd door de behouden volumes en inplanting.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve en herberg De Swarten Hoop

Rijselsestraat 35 (Zedelgem)
Beeldbepalende hoeve en herberg op de hoek met de Molendreef. Gelegen in een bocht van de Rijselsestraat, beschermd als monument. Thans horecafunctie.