Hoeve en herberg De Swarten Hoop: herberg

Beschermd monument van 25-06-2002 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zedelgem
Deelgemeente Loppem
Straat Rijselsestraat
Locatie Rijselsestraat 35 (Zedelgem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31040/313.1
  • OW001756

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve en herberg De Swarten Hoop

Rijselsestraat 35, Zedelgem (West-Vlaanderen)

Beeldbepalende hoeve en herberg op de hoek met de Molendreef. Gelegen in een bocht van de Rijselsestraat, beschermd als monument. Thans horecafunctie.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De herberg De Swarten Hoop te Loppem, is beschermd als monument.

Waarden

De herberg de Swarten Hoop is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het betreft een tastbare getuige van het heerlijk stelsel en de administratieve organisatie ervan tijdens het Ancien Regime. In deze herberg, opgetrokken op cijnsgrond van het nabijgelegen Kasteel van Breda, hield de schepenbank van de heerlijkheid De Nieuwen voor 1538 regelmatig zitting om er haar rechts- en bestuursmacht uit te oefenen.
Deze herberg-hoeve, gelegen aan de eertijds belangrijke verkeersader Brugge-Rijsel, waar een tijdlang bier werd gebrouwen, geeft ons tevens een beeld van de sociaaleconomische verhoudingen op het platteland in 18de en 19de eeuw.
Deze landelijke herberg, met beeldbepalende ligging in de straatbocht van de Rijselsestraat is tevens architectuurhistorisch waardevol. Het betreft een vrij gaaf bewaard voorbeeld van 18de-eeuwse landelijke architectuur -reeds afgebeeld op de Ferrariskaarten (1770-1778)-, welke wordt getypeerd door de behouden volumes en inplanting.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.