Beschermd monument

Hoeve De Pleyne

Beschermd monument van 25-06-2002 tot heden
ID: 12563   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12563

Besluiten

Geografisch pakket Zedelgem
definitieve beschermingsbesluiten: 25-06-2002  ID: 3907

Beschrijving

Hoeve De Pleyne te Zedelgem, is beschermd als monument.Waarden

De hoeve de Pleyne is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een historische hoeve, waarvan de oudste vermelding teruggevonden werd in de ommeloper van Zedelgem (1674) en welke tevens afgebeeld staat op de Ferrariskaarten (1770-1778).
Het betreft een vrij gaaf bewaarde hoevesite, waarvan de huidige configuratie - twee parallelle vleugels rondom een erf - teruggaat op de 19de-eeuwse situatie zoals afgebeeld op het 19de-eeuws kaartmateriaal, zoals het primitief kadaster (1835) de Poppkaart (1845), de kaart van Vandermaelen (1850) en de militaire stafkaarten (1861). Dit hoevecomplex, nauwelijks door de moderne landbouwtechnieken aangetast, bewaart tot op heden een vrij gaaf gebouwenbestand met een voornamelijk vroeg 19de-eeuws uitzicht en bestaande uit een langgestrekt boerenhuis met een aanleunende stalvleugel en bakhuis en een losstaande dwarsschuur, gedateerd 1836, met wagenhuis en aardappelkelder.
De waarde van het boerenhuis, in kern opklimmend tot het begin van de 18de eeuw, ligt onder meer in de bewaarde indeling en materialen, het 19de-eeuwse schrijnwerk, in de lijn van de traditie getypeerd door schuiframen met kleine roedeverdeling en luiken, en het interieur met behouden indeling en aankleding zoals de schouw, de balklagen, de deuren, de trappen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve De Pleyne

Loppemsestraat 52 (Zedelgem)
Hoeve, in een bocht van de Loppemsestraat, met losse bestanddelen, gelegen rond een begraasd erf. Erftoegang aan de oostzijde gemarkeerd door vierkante, bakstenen hekpijlers.