Beschermd monument

Windmolen Ronsemolen

Beschermd monument van 09-11-1977 tot heden

ID: 12568   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12568

Besluiten

Windmolen De Merelaan met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 09-11-1977  ID: 1131

Beschrijving

De windmolen 'Ronsemolen' of 'Merelaan' in Gistel is beschermd als monument. In hetzelfde beschermingsbesluit van 9 november 1977 werd de ruime omgeving van de windmolen, waaronder het kasteeldomein Château de la Waere, beschermd als dorpsgezicht. De windmolen zelf is niet in de bescherming als dorpsgezicht inbegrepen. Het kasteel en aanhorigheden van de kasteelsite Château de la Waere werden op 12 december 2002 eveneens beschermd als monument.Waarden

De windmolen genaamd De Merelaan is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Ronsemolen

Brugse baan zonder nummer (Gistel)
Kleine standaardmolen, opgericht door Alfred Ronse (1876-1962) in 1933. Gelegen op het einde van de dreef ten westen van het kasteel "De la Waere".