Beschermd monument

Loopgraven Sanctuary Wood

Beschermd monument van tot heden

ID
12573
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12573

Besluiten

Oorlogsrelicten uit de Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 02-06-1992  ID: 2429

Beschrijving

De bescherming omvat de loopgraven achter de herberg Sanctuary Wood.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het monument als volgt werd gemotiveerd:

"Voornoemde overblijfselen uit de Eerste Wereldoorlog zijn historisch waardevol omwille van hun belang voor de internationale politieke geschiedenis die in 1914 resulteerde in het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, één van de belangrijke bladzijden in de geschiedenis van West-Europa. Naast de soldatenkerkhoven als aangrijpende herinneringen aan de oorlogstragiek, behoren zij tot de materiële restanten van de krijgsverrichtingen in de Westvlaamse frontstreek 1914-1918, en zijn aldus belangrijk voor de militaire geschiedenis.
Zij hebben ook sociaal-culturele waarde als gedenktekens voor de belangrijke gebeurtenis van de Eerste Wereldoorlog; tevens zijn zij documenten van een specifieke en tijdsgebonden vorm van oorlogsvoering (stellingoorlog). Dat er aan deze oorlogsrelicten ook een emotionele waarde verbonden is, hoeft weinig betoog; een plaats als de "First Aid Post" aan Essex - Farm - Cemetery bijvoorbeeld, spreekt de ganse Anglo-Saksische wereld aan omwillen het gedicht "In Flanders Field the Poppies Grow"."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Archief Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Advies bij beschermingsdossier Relicten uit de 1e Wereldoorlog gelegen in de Westvlaamse frontstreek, 29 mei 1992.


Waarden

De loopgraven achter de herberg, zogenaamd 'Sanctuary Wood' zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Esdoorndreef of 'Maple Avenue' als vredesdreef

Canadalaan zonder nummer (Ieper)
De Canadalaan is een esdoorndreef, ook ‘Maple Avenue’ genoemd, die slingerend naar Hill 62 toe loopt. De weg ligt op het tracé van de tweede geallieerde verdedigingslinie rond Ieper tijdens de Eerste Wereldoorlog. De esdoorns werden aangeplant ter herdenking van de Canadese soldaten die op deze locatie gevochten hebben.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Museumtuin met loopgraven bij herberg 'Sanctuary Wood'

Canadalaan (Ieper)
In het huidige Hogebos, het vroegere Sanctuary Wood, zijn nog diverse kraters, (restanten van) betonconstructies en spoorweginfrastructuur aanwezig, allen afkomstig uit de Eerste Wereldoorlog. Achter het museum Hill 62 - Sanctuary Wood, zijn nog steeds authentieke loopgraven uit het voormalige Sanctuary Wood aanwezig.