Zeven kazematten Langhof Farm

Beschermd monument van 02-06-1992 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Zillebeke
Straat Rijselseweg
Locatie Rijselseweg (Ieper)
Alternatieve naam zeven kazematten op omwalde terp

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/33011/927.1
  • OW000517

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Zeven schuilplaatsen Langhof Farm

Rijselseweg zonder nummer, Ieper (West-Vlaanderen)

Zeven betonnen schuilplaatsen op een motte, die met populieren en water omgeven is.

Beknopte karakterisering

Typologiekazematten
DateringWO I
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

De bescherming omvat kazematten op de omwalde terp.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het monument als volgt werd gemotiveerd:

"Voornoemde overblijfselen uit de Eerste Wereldoorlog zijn historisch waardevol omwille van hun belang voor de internationale politieke geschiedenis die in 1914 resulteerde in het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, één van de belangrijke bladzijden in de geschiedenis van West-Europa. Naast de soldatenkerkhoven als aangrijpende herinneringen aan de oorlogstragiek, behoren zij tot de materiële restanten van de krijgsverrichtingen in de Westvlaamse frontstreek 1914-1918, en zijn aldus belangrijk voor de militaire geschiedenis.
Zij hebben ook sociaal-culturele waarde als gedenktekens voor de belangrijke gebeurtenis van de Eerste Wereldoorlog; tevens zijn zij documenten van een specifieke en tijdsgebonden vorm van oorlogsvoering (stellingoorlog). Dat er aan deze oorlogsrelicten ook een emotionele waarde verbonden is, hoeft weinig betoog; een plaats als de "First Aid Post" aan Essex - Farm - Cemetery bijvoorbeeld, spreekt de ganse Anglo-Saksische wereld aan omwillen het gedicht "In Flanders Field the Poppies Grow"."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Archief Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Advies bij beschermingsdossier Relicten uit de 1e Wereldoorlog gelegen in de Westvlaamse frontstreek, 29 mei 1992.

Waarden

De kazematten op de omwalde terp nabij de hoeve gelegen Rijselseweg 101 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.