Parochiekerk Sint-Niklaas: toren

Beschermd monument van 19-04-1937 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Gistel
Deelgemeente Moere
Straat Provincieweg
Locatie Provincieweg zonder nummer (Gistel)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/35005/302.1
  • OW000530

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Niklaas

Provincieweg zonder nummer, Gistel (West-Vlaanderen)

Noord-zuid georiënteerd kerkgebouw, ommuurd kerkhof met aan de straatzijde oorlogsmonument en knotlindes. Kruis met Christusbeeld onder luifel tegen de muur van de linker zijbeuk (oostgevel), ingemetselde arduinen grafsteen in de achtergevel.

Beknopte karakterisering

Typologieparochiekerken, torens
Stijlgotiek

Beschrijving

De 13de-eeuwse toren van de parochiekerk Sint-Niklaas te Gistel is beschermd als monument.

Waarden

De toren van de Sint-Niklaaskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu kunstwaarde

historische waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.