Beschermd monument

Duitse bunker Kanal Koffer

Beschermd monument van 24-06-2013 tot heden

ID
12583
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12583

Besluiten

Duitse militaite post Kanal-Koffer
definitieve beschermingsbesluiten: 24-06-2013  ID: 5193

Beschrijving

De bescherming omvat de Duitse militaire post 'Kanal-Koffer'.Waarden

De Duitse militaire post (W.O.I) 'Kanal-Koffer' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde een Duitse militaire constructie die ten behoeve van de artillerie was opgetrokken tegen de oostelijke helling van een opgehoogde oever, die tijdens de oorlog gekend was als 'Buffs Banks' of 'Kanal-Koffer'. Deze positie bevond zich nauwelijks op één kilometer van 'The Bluft', een beruchte stelling die de geallieerden in handen wisten te houden ondanks zeer hevige ondergrondse oorlogsvoering. Door de inplanting tegen de oostelijke helling was de militaire post beschut tegen de meer westelijk gelegen vijandelijke artillerie. Dat de militaire post was opgericht ten behoeve van de artillerie is geweten dankzij de markering '105', die verwijst naar het kaliber van het geschut dat hier gehanteerd werd.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Als zijnde een tweeledige betonnen militaire constructie die in twee fasen is opgericht, waarbij de twee delen elk heel verschillend zijn uitgewerkt. Het zuidelijke deel betreft een sterk uitgewerkte en vrij goed bewaarde Duitse militaire post, met onder meer nog een bewaarde stalen deur, wat op zich heel zeldzaam is. Andere opvallende elementen zijn de comfortabele hoogte binnenin, de witgekalkte muren, de geprofileerde afwerking van de vensteropeningen, ijzeren elementen die verwijzen naar luiken enz. Dit uitgewerkte deel van de constructie staat in schril contract met de lagere constructie aan noordelijke zijde, die gegoten is op gebogen gegolfd plaatijzer. Bij de meeste Duitse betonnen militaire constructies aan het westelijke front zijn doorgaans ofwel kenmerken van het zuidelijke deel terug te vinden ofwel zijn de constructies opgetrokken met gegolfd plaatijzer, cf. lagere deel aan noordelijke zijde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duitse commandopost met schuilplaats

Komenseweg zonder nummer (Ieper)
Gelegen langs de noordelijke oever van het kanaal Ieper-Komen, vlak tegen de baan Ieper-Komen (Komenseweg), op de hoger gelegen oever ten noorden van de oostelijke ingang van het provinciaal domein De Palingbeek.