Beschermd monument

Drie Duitse bunkers Cambrai Reserve

Beschermd monument van 24-06-2013 tot heden
ID: 12585   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12585

Besluiten

Duitse militaire posten Cambrai Reserve
definitieve beschermingsbesluiten: 24-06-2013  ID: 5194

Beschrijving

De bescherming omvat drie Duitse militaire posten 'Cambrai Reserve'.


Waarden

Drie Duitse militaire posten (W.O.I) 'Cambrai Reserve' zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde drie Duitse militaire posten, die deel uitmaakten van de voorste Duitse linies. Ze maakten meer bepaald deel uit van het 'Cambrai' loopgravensysteem, waar de militaire posten bijna tegen elkaar waren opgetrokken in de periode 1916-1917. Door hun inbedding langs het geknikte tracé van de loopgraven zijn de militaire posten niet gelijk georiënteerd.
Als zijnde drie Duitse militaire posten, die getuigen van het Duitse verdedigingssysteem in de diepte die hier, net als elders in de leperboog, is toegepast. Volgens deze strategie is de voorste verdedigingslijn niet sterk bemand, maar wel zwaar versterkt met o.m. betonnen (mitrailleurs)posten. Zodoende kan vanaf de voorste linie een eventuele vijandelijke opmars in eerste instantie gebroken worden zonder al te veel slachtoffers te maken onder de eigen manschappen.
Als zijnde drie Duitse militaire posten die een groot deel van de oorlog pal aan de frontlijn gelegen zijn. Na de Tweede Slag bij leper worden de militaire posten opgetrokken als onderdeel van de Duitse voorste linie. Ze worden op 31 juli 1917, de eerste dag van het grootse geallieerde offensief (Derde Slag bij leper) veroverd. Na het Duitse Lente-Offensief (voorjaar 1918) komt deze zone opnieuw pal op de frontlijn te liggen. Door al het oorlogsgeweld was de omgeving van Wieltje helemaal tot puin geschoten. Dit oorlogsgeweld is nog steeds afleesbaar op de betonnen militaire posten.
Als zijnde militaire constructies die getuigen van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuigen van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuigen, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel zijn gaan uitmaken van het landschap.
Als plaats waar Noël Chavasse, de Britse geneesheer-chirurg van het 'Royal Army Medical Corps' (RAMC), zijn tweede 'Victoria Cross' verdiende omwille van zijn heldenmoed. Na de verovering van de Duitse voorste linies aan het begin van de Derde Slag bij leper richtte Chavasse in één van de militaire posten van het 'Cambrai'loopgravensysteem een hulppost in. Ondanks ernstige verwondingen zou hij hier gewonden blijven verplegen, totdat hij een tweede keer zware verwondingen opliep waaraan hij uiteindelijk zou bezwijken. Chavasse is de enige militair die tijdens de Eerste Wereldoorlog de hoogste Britse militaire onderscheiding, nl. de 'Victoria Cross', twee keer toegekend kreeg.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Duitse betonconstructie Cambrai Reserve 1

Roeselarestraat zonder nummer (Ieper)
In weide nabij het kruispunt van de Roeselaarsestraat met de Verlorenhoekstraat liggen 3 betonconstructies: Cambrai 1 (de meest zuidwestelijke constructie), Cambrai 2 en Cambrai 3 (dichtst bij de Verlorenhoekstraat).


Duitse betonconstructie Cambrai Reserve 2

Roeselarestraat zonder nummer (Ieper)
In een weide nabij het kruispunt van de Roeselaarsestraat met de Verlorenhoekstraat liggen 3 betonconstructies: Cambrai 1 (de meest zuidwestelijke constructie), Cambrai 2 en Cambrai 3 (dichtst bij de Verlorenhoekstraat).


Duitse betonconstructie Cambrai Reserve 3

Roeselarestraat zonder nummer (Ieper)
In een weide nabij het kruispunt van de Roeselaarsestraat met de Verlorenhoekstraat liggen 3 betonconstructies: Cambrai 1 (de meest zuidwestelijke constructie), Cambrai 2 en Cambrai 3 (dichtst bij de Verlorenhoekstraat).