Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Niklaas: orgel

Beschermd monument van 29-12-2004 tot heden
ID: 12588   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12588

Besluiten

Parochiekerk Sint-Niklaas: orgel
definitieve beschermingsbesluiten: 29-12-2004  ID: 4326

Beschrijving

Het orgel van de parochiekerk Sint-Niklaas te Gistel is beschermd als monument. De toren van de parochiekerk werd reeds beschermd op 19 april 1937.Waarden

Het orgel in de parochiekerk Sint-Niklaas is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Door zijn vrij gave bewaring van alle essentiële elementen van het oude instrument en zijn meubel.
Wegens zijn betekenis in het oeuvre van het beroemde orgelbouwersgeslacht Van Peteghem, niet in het minst vanwege de perfectie van het ambachtelijk werk.
Wegens zijn zeldzaamheidswaarde voor de regio.
Wegens zijn bijdrage aan het muzikale gebeuren in eredienst en concertleven, is dit orgel één van de belangrijkste historische orgels in Vlaanderen.
Het orgel fungeert als een prototype van een viervoets Van Peteghem-orgel uit de tweede helft van de 18de eeuw.

artistieke waarde

Door zijn vrij gave bewaring van alle essentiële elementen van het oude instrument en zijn meubel.
Wegens zijn betekenis in het oeuvre van het beroemde orgelbouwersgeslacht Van Peteghem, niet in het minst vanwege de perfectie van het ambachtelijk werk.
Wegens zijn zeldzaamheidswaarde voor de regio.
Wegens zijn bijdrage aan het muzikale gebeuren in eredienst en concertleven, is dit orgel één van de belangrijkste historische orgels in Vlaanderen.
Het orgel fungeert als een prototype van een viervoets Van Peteghem-orgel uit de tweede helft van de 18de eeuw.

historische waarde

Door zijn vrij gave bewaring van alle essentiële elementen van het oude instrument en zijn meubel.
Wegens zijn betekenis in het oeuvre van het beroemde orgelbouwersgeslacht Van Peteghem, niet in het minst vanwege de perfectie van het ambachtelijk werk.
Wegens zijn zeldzaamheidswaarde voor de regio.
Wegens zijn bijdrage aan het muzikale gebeuren in eredienst en concertleven, is dit orgel één van de belangrijkste historische orgels in Vlaanderen.
Het orgel fungeert als een prototype van een viervoets Van Peteghem-orgel uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Niklaas

Provincieweg zonder nummer (Gistel)
Noord-zuid georiënteerd kerkgebouw, ommuurd kerkhof met aan de straatzijde oorlogsmonument en knotlindes. Kruis met Christusbeeld onder luifel tegen de muur van de linker zijbeuk (oostgevel), ingemetselde arduinen grafsteen in de achtergevel.