Beschermd monument

Duitse soldatenbarak met treinsporen

Beschermd monument van 16-06-2009 tot heden

ID: 12590   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12590

Besluiten

Duitse legerbarak
definitieve beschermingsbesluiten: 16-06-2009  ID: 4624

Beschrijving

De bescherming omvat een Duitse legerbarak met laad- en losplatform en een gedeelte van de spoorwegaftakking .Waarden

De Duitse legerbarak met laad- en losplatform en gedeelte van de spoorwegaftakking is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

Als zijnde een zeldzame illustratie van een specifieke bouwtechniek en typologie van legerbarakken tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarbij gebruikt werd gemaakt van een bakstenen onderbouwen een houten draagconstructie en bovenbouw.
Als zijnde een snel en overal op te richten constructie, te gebruiken voor diverse doeleinden. vermoedelijk een vroeg voorbeeld van prefab- en systeembouw, gebouwd op basis van een typeplan.

historische waarde

in casu militair-historische waarde: Als zijnde barakken in houtskeletbouw op bakstenen opgetrokken in de periode 1915-1916 door het Duitse leger als opslagruimte voor de ravitailleringsdienst "Feld Proviantamt West".
Als zijnde een laad- en loskaai naast een bewaard stuk rails die het restant uitmaakt van de spoorwegaftakking van de lijn Brugge Oostende met aansluiting op de fronttramlijn, respectievelijk voor aanvoer van goederen en materieel naar de opslagplaatsen en doorvoer van diezelfde goederen naar het front. Als zijnde een zeldzame getuige van de ruimere militair-historische context kaderend in het Wereldoorlog I - verhaal: de Jabbeekse site als contextualiserend element in het herdenkingsverhaal van de "Grooten Oorlog" waarbij ook het militair hinterland wordt betrokken. Gelegen in de veilige zone ruim achter de Duitse frontlinie, vormt de ravitailleringspost te Jabbeke een schakel in de Duitse logistieke bevoorrading van het front met oorlogsmaterieel en proviand. Daarbij is de site een onderdeel van een gestroomlijnde verbinding die oorlogsmateriaal naar het front voerde en gewonden mee terugnam. De historische in-situ-waarde van de barakken wordt nog versterkt door de link met de nog bestaande spoorweg, via de spooraftakking en de laad- en loskaai . De verdwenen elementen (bakkerij, pionierspark, lazaret, vliegvelden en andere militaire sites) vervolledigen het verhaal.
Als zijnde een militaire site bestaande uit verschillende onderdelen die op elkaar werden afgestemd: de barakken als opslag voor materieel, de loskaai als getuige van de aanvoer per spoor en de logistieke verbindingsfunctie naar het front. De aanwezigheid van de spoorlijn was de conditio sine qua non voor het ontstaan en voortbestaan van de site.
Als zijnde een voorbeeld van permanent hergebruik van tijdelijke constructies doorheen de verdere 20ste eeuw, met name hergebruik van de barakken voor opslagfunctie, zowel door Be1gische, Duitse als Engelse troepen. In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog aansluitend bij het krijgsgevangenenkamp P.O.W. Camp 2224.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een locatie waar vrijwillige en opgevorderde Zivilarbeiter worden ingezet op en rond militaire installaties, zowel tijdens de Eerste als de Tweede Wereldoorlog.
Als zijnde een zeldzaam relict van de manifeste aanwezigheid van de Duitse bezetter in het hinterland achter de frontlinie tijdens de Eerste Wereldoorlog. De infrastructuur maakte wezenlijk deel uit van de Duitse oorlogsmachine.
Als zijnde een bestendiging van de utilitaire functie, in oorlogstijd toegekend aan semitijdelijke en snel opgetrokken nutsgebouwen. Behoud door hergebruik en stelselmatige instandhouding van de bestaande barakken voor gelijkaardige doeleinden, de opslag van materieel. Tijdens het interbellum gebruikt door de genietroepen van het Belgische Leger. Tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse en vervolgens het Engelse leger geïntegreerd in een groter gevangenenkamp, als opslagruimte en feestzaal (kleine barak). Na de Tweede Wereldoorlog opnieuw gebruikt door het Belgische leger als opslagruimte binnen militair domein.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kazerne met legerbarakken

Stationsstraat 61 (Jabbeke)
De Stationsstraat wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een (voormalige) kazerne, teruggaand op het militaire park dat tijdens de Eerste Wereldoorlog ten zuiden van het station door het Duitse leger werd opgetrokken.