Hoeve met losse bestanddelen: bergschuur

Beschermd monument van 08-09-1971 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Gistel
Deelgemeente Snaaskerke
Straat Bergschuurstraat
Locatie Bergschuurstraat 5 (Gistel)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/35005/306.1
  • OW000532

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Bergschuurstraat 5, Gistel (West-Vlaanderen)

Site, ten zuidoosten van het dorp Snaaskerke, bestaande uit een boerenhuis (ten zuiden van het erf) en een bergschuur met stallingen (ten oosten). Bestond reeds in de 17de eeuw (legger uit 1664) en behoorde aan het Kartuizerklooster van Brugge. Onder Frans bewind werd de hoeve verkocht als Nationaal Goed.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bergschuur met stallen van de hoeve te Snaaskerke (Gistel) is beschermd als monument. Het woonhuis en de andere bijgebouwen van de hoeve zijn niet opgenomen in de bescherming als monument.

Waarden

De bergschuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.