Beschermd monument

Sashuis

Beschermd monument van 04-07-1996 tot heden

ID: 12593   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12593

Besluiten

Minnewater, Sashuis, woning, Kasteel de la Faille, godshuis De Vos, Begijnhof en Minnewaterkliniek
definitieve beschermingsbesluiten: 04-07-1996  ID: 3045

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het sashuis van het Minnewater.Waarden

Het sashuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als zeldzaam en fraai voorbeeld van een stuw- en afsluitwerk met drie stuwgaten, gecombineerd met een erboven opgerichte sluiswachterswoning, gebouwd ca. 1519 met het oog op de waterhuishouding en waterpeilbeheersing van de Brugse binnenwateren, als stuw die in 1895-'96 werd gerenoveerd met behoud van de natuurstenen onderbouw doch met vervanging van het traditionele ophaalwerk dat in se vanuit industrieel-archeologisch standpunt een documentaire waarde bezit inzake de wijze waarop een relatief krachtig ophaal- en stuwwerk werd geconcipieerd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sashuis

Wijngaardplein 14 (Brugge)
Gebouwd boven de sluis. Zeldzaam voorbeeld van stuw- en afsluitwerk voorzien van drie stuwgaten, waarvan één dichtgemetseld (links), één voorzien van ijzeren afsluitplaat (rechts) en centraal afgesloten door een houten deur met natuurstenen middenstijl. Vrijstaand pand, eertijds gebouwd in 1519 naar aanleiding van herbouw van het sluizencomplex met het oog op waterhuishouding en waterpeilbeheersing van de binnenreien.