Gebied geen archeologie, gewestelijk

Gebied 5231

Gebied geen archeologie, gewestelijk van tot

De rechtsgeldigheid van dit aanduidingsobject is niet meer actueel.
ID
125973
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/125973

Besluiten

Kaart gebieden waar geen archeologie te verwachten valt
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 12-11-2019  ID: 14870

Kaart gebieden waar geen archeologie te verwachten valt
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-07-2020  ID: 14937

Beschrijving

Deze vaststelling betreft een gebied waarvan op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten onderbouwd kon worden dat het met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische waarde heeft.