Burgerhuis

Beschermd monument van 02-10-2003 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Heist
Straat Poststraat
Locatie Poststraat 12 (Knokke-Heist)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31043/738.1
  • 4.01/31043/896.1
  • OW002037

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Ensemble van burgerhuizen

Poststraat 12-16, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

Samenstel van twee symmetrische rijwoningen gebouwd in 1907, oorspronkelijk in cottagestijl met pseudo-vakwerk over de volledige gevel.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Stijlcottagestijl
Dateringvóór WO I

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument. Het pand maakt deel uit van het bouwblok rond de Christus-Koningkapel. In hetzelfde beschermingsbesluit wordt een groot deel van de panden behorend tot dit bouwblok eveneens beschermd als monument.

Waarden

Het burgerhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een beeldbepalende dorpskern met aaneengesloten bebouwing, uitgevoerd volgens het verkavelingsplan van de gerenommeerde urbanist en architect J. Stübben voor Duinbergen, waar voor de rest voornamelijk voor losstaande villa's is gekozen.
Als zijnde een gaaf bewaard bouwblok uit de jaren 1900-1910, waarvan de percelering volledig bewaard is en de gevelopstand en de stijlkenmerken van de panden terug te voeren zijn tot de oorspronkelijke bouwaanvraag of de toestand te zien op oude iconografische bronnen.
Als zijnde panden opgetrokken in een bouwstijl typisch voor de verkaveling in Duinbergen, gekenmerkt door een combinatie van elementen uit de regionale architectuur, de cottagestijl en de neogotiek. Een aantal behoren tot het vroege oeuvre van architecten Jozef Viérin (Brugge), Richard Acke (Kortrijk), Henri Carbon (Oostende) en René Derleyn (Wenduine), architecten die meerdere huizen ontwierpen in de toen in ontwikkeling zijnde badplaats Duinbergen.
Als zijnde een sterk verweven bouwblok met als typisch kenmerk de samenstellen van verschillende huizen die in één bouwaanvraag werden opgenomen; de meest opvallende ensembles, zijnde de kapel met flankerende pastorieën naar ontwerp van architect J. Viérin en het symmetrisch ensemble van zes huizen naar ontwerp van architect H. Carbon, bepalen het beeld van de dorpskern.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een bouwblok dat de dorpskern vormt van Duinbergen en als dusdanig wordt aangeduid op de oorspronkelijke verkaveling van J. Stübben. Kan getypeerd worden als centrum van Duinbergen, zowel door zijn morfologie van aaneengesloten bebouwing als door zijn beeldbepalende kapel die tot 1938 de enige bidplaats was van de badplaats. Nu nog steeds ervaren als kern van Duinbergen, door de nog steeds in gebruik zijnde kapel en door de huidige concentratie van winkeltjes.
Als zijnde goede voorbeelden van een type vakantiewoningen aan de kust, gekopieerd uit het stedelijke model van rijwoning met meestal een bel-etage.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.