Brug over de Noordwatergang

Beschermd monument van 15-10-2003 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Ramskapelle
Straat Ramskapellestraat
Locatie Ramskapellestraat zonder nummer (Knokke-Heist)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31043/715.1
  • 4.01/31043/879.1
  • OW002016

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Brug over de Noordwatergang

Ramskapellestraat zonder nummer, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

Brug over de Noordwatergang. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 15/10/2003. De toegang tot de dorpskern van Ramskapelle vanuit het zuiden gebeurt van oudsher via het tracé van de Ramskapellestraat.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De brug over de Noordwatergang is beschermd als monument.

Waarden

De bakstenen brug met bijhorende arduinen palen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


Als zijnde een 18de-eeuwse bakstenen boogbrug die de hoofdstraat van het dorp over de Noordwatergang leidt;
Als zijnde een 18de-eeuwse bakstenen brug ter vervanging van de oorspronkelijke houten brug, die sinds eeuwen de zuidelijke hoofdtoegang tot de dorpskern vormt.

sociaal-culturele waarde


Als zijnde de typerende zuidelijke toegang tot de dorpskom, die door zijn pittoresk karakter de sfeer van de historische dorpskom versterkt;
Als behorende tot de historische infrastructuur van het dorp.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.