Gebied geen archeologie, gewestelijk

Gebied 5316

Gebied geen archeologie, gewestelijk van 25-11-2019 tot heden

ID
126057
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/126057

Besluiten

Kaart gebieden waar geen archeologie te verwachten valt
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 12-11-2019  ID: 14870

Beschrijving

Deze vaststelling betreft een gebied waarvan op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten onderbouwd kon worden dat het met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische waarde heeft.

De motivaties opgenomen in het digitaal bestand bij het vaststellingsbesluit zijn: digitaal hoogtemodel en wateropperlvak. Dit laatste impliceert een verstoring van de grond door de (voormalige) aanwezigheid van infrastructuur.