Beschermd monument

Sint-Rochuskapel

Beschermd monument van 29-01-1952 tot heden
ID: 1261   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1261

Besluiten

Klooster Val Virginal: kapel Sint-Rochus
definitieve beschermingsbesluiten: 29-01-1952  ID: 304

Beschrijving

De Sint-Rochuskapel is beschermd als monument. Het betreft een éénbeukig gebouw uitlopend op een ronde absis, dat is opgenomen in een neostijlcomplex.Waarden

De Sint-Rochuskapel van het klooster van Val Virginal is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Rochuskapel

Klein Overlaar 3 (Hoegaarden)
Eénbeukig gebouw van bak- en zandsteen, uitlopend op een halfronde apsis, opgenomen in een neostijlcomplex.