Beschermd monument

Abdij Ten Putte: toren, mirakelput en kapel

Beschermd monument van 30-11-1977 tot heden
ID: 12611   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12611

Besluiten

Abdij Ten Putte en hoeve met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 30-11-1977  ID: 1135

Beschrijving

Een gedeelte van de Abdij Ten Putte te Zevekote (Gistel) is beschermd als monument. De bescherming omvat de 14de-eeuwse toren, de 17de-eeuwse mirakelput en de 16de-eeuwse kapel. In hetzelfde beschermingsbesluit werd de omgeving van de abdij beschermd als dorpsgezicht. Dit dorpsgezicht werd uitgebreid op 19 december 1980. De abdijgebouwen maken geen deel uit van het dorpsgezicht.Waarden

De abdij Ten Putte, meer bepaald de 14de-eeuwse toren, de 17de-eeuwse mirakelput en het 16de-eeuwse kapelletje, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Abdij Ten Putte

Abdijstraat 80-86 (Gistel)
Abdijsite, in hoofdzaak gevormd door de abdijgebouwen uit 1890-1891. (De toren, de mirakelput en het kapelletje van de abdij beschermd als monument bij Koninklijk Besluit 30.11.1977, uitbreiding tot dorpsgezicht bij Koninklijk Besluit 19.12.1980).