Gebied geen archeologie, gewestelijk

Gebied 5451

Gebied geen archeologie, gewestelijk van 25-11-2019 tot heden

ID
126188
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/126188

Besluiten

Kaart gebieden waar geen archeologie te verwachten valt
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 12-11-2019  ID: 14870

Beschrijving

Deze vaststelling betreft een gebied waarvan op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten onderbouwd kon worden dat het met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische waarde heeft.

De motivatie opgenomen in het digitaal bestand bij het vaststellingsbesluit is: voormalige industrie. Dit impliceert een verstoring van de grond door de (voormalige) aanwezigheid van bebouwing en infrastructuur.