Beschermd monument

Poortgebouw van leenbank De Grote Caorsijnen

Beschermd monument van 09-07-1974 tot heden

ID: 12619   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12619

Besluiten

Gebouwen in Brugge
definitieve beschermingsbesluiten: 09-07-1974  ID: 755

Beschrijving

Het poortgebouw van 1748-1753 van de voormalige leenbank te Brugge, is beschermd als monument.Waarden

Poortgebouw van De Woecker is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Poortgebouw van leenbank De Grote Caorsijnen

Langerei 7 (Brugge)
Poortgebouw van 1748-1753 van de voormalige leenbank die teruggaat tot de 13de eeuw. In 1629 vestiging van de in 1573 gestichte "Waerachtigen Bergh van Charitate", een stedelijke leenbank waar men renteloos of tegen lage rente kon lenen. Afschaffing van de "Bergh" in 1795. In 1876 opnieuw een pandhuis tot definitieve sluiting in 1920.