Beschermd monument

Bisschoppelijk Paleis

Beschermd monument van 09-07-1974 tot heden
ID: 12621   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12621

Besluiten

Gebouwen in Brugge
definitieve beschermingsbesluiten: 09-07-1974  ID: 755

Beschrijving

Het Bisschoppelijk Paleis te Brugge, is beschermd als monument.Waarden

Bisschoppelijk residentie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Bisschoppelijk Paleis

Heilige-Geeststraat 4 (Brugge)
Gebouwenblok ten noorden begrensd door huizen bij hoek Sint-Salvatorskerkhof, ten oosten door Heilige-Geeststraat, ten zuiden door Goezeputstraat en ten westen door de huizenrij in de Kleine Heilige-Geeststraat. Deels ommuurd, renaissancegetint complex bestaande uit hoofdgebouw met 16de-eeuwse kern, met in het verlengde van de noordvleugel aan tuinzijde, een 18de-eeuwse vleugel, telkens onder zadeldak (leien en Vlaamse pannen).