Beschermd monument

Duitse mitrailleurspost Pickelhaube

Beschermd monument van 05-02-2015 tot heden
ID: 12630   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12630

Besluiten

Duitse mitrailleurspost Eerste Wereldoorlog Pickelhaube House
definitieve beschermingsbesluiten: 05-02-2015  ID: 5673

Beschrijving

De bescherming omvat de Duitse mitrailleurspost Pickelhaube.Waarden

De Duitse mitrailleurspost (Eerste Wereldoorlog) Pickelhaube is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde:

Als zijnde een Duitse mitrailleurspost die in 1916 was opgetrokken vlak tegen de Duitse frontlijn. De mitrailleurspost was meer bepaald opgetrokken bij de ruïnes van een huis, die op Britse stafkaarten met de naam 'Pickelhaube House' werd bedacht, bij een loopgraaf die 'Call Support' werd genoemd. Deze loopgraaf liep net achter en evenwijdig met de Duitse frontlijn.
Als zijnde een Duitse mitrailleurspost, die getuigt van het Duitse verdedigingssysteem in de diepte die hier, net als elders in de leperboog is toegepast. Volgens deze strategie is de voorste verdedigingslijn niet sterk bemand, maar wel zwaar versterkt met onder meer betonnen (mitrailleurs)posten. Zodoende kan vanaf de voorste linie een eventuele vijandelijke opmars in eerste instantie gebroken worden zonder al te veel slachtoffers te maken onder de eigen manschappen.
Als zijnde een Duitse mitrailleurspost die een groot deel van de oorlog pal aan de frontlijn ligt. Na de Tweede Slag bij leper wordt de mitrailleurspost opgetrokken als onderdeel van de Duitse eerste linie. De post wordt op 31 juli 1917, de eerste dag van het grootse geallieerde offensief (Derde Slag bij Ieper) veroverd door eenheden van de Britse 55ste divisie. Na het Duitse Lente-Offensief (voorjaar 1918) komt deze zone opnieuw pal op de frontlijn te liggen. Tegen het einde van de oorlog was de omgeving van Wieltje helemaal tot puin geschoten, waardoor het oorlogsgeweld nog steeds goed afleesbaar is op de betonnen militaire post.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met onder meer de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duitse mitrailleurspost Pickelhaube

Kattestraat zonder nummer (Ieper)
Vrijstaande, halfondergrondse betonconstructie, in weide ten oosten van de Kattestraat en ten zuiden van de Tentestraat.