Gebied geen archeologie, gewestelijk

Gebied 5567

Gebied geen archeologie, gewestelijk van tot

De rechtsgeldigheid van dit aanduidingsobject is niet meer actueel.
ID
126300
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/126300

Besluiten

Kaart gebieden waar geen archeologie te verwachten valt
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 12-11-2019  ID: 14870

Kaart gebieden waar geen archeologie te verwachten valt
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-07-2020  ID: 14937

Beschrijving

Deze vaststelling betreft een gebied waarvan op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten onderbouwd kon worden dat het met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische waarde heeft.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Gebied 5958

Zonhoven (Limburg)