Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Abdij Ten Putte met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
12632
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12632

Besluiten

Abdij Ten Putte en hoeve met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 30-11-1977  ID: 1135

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming omvat de abdij Ten Putte met de ruimere omgeving, bestaand uit het gebied dat in het noorden wordt afgebakend door de autosnelweg E40, in het oosten door de Naaikapelleweg en de gekasseide Claventweg, in het zuiden door de Nieuwpoortse Steenweg en in het westen zonder zichtbare afbakening door akkerland. Het beschermde gebied rond de abdij werd uitgebreid naar het westen met een tweede kleiner gebied dat werd beschermd als dorpsgezicht op 19 december 1980. Dit tweede gebied grenst in het noorden en oosten aan het eerste dorpsgezicht, in het westen aan de Leffingestraat en in het zuiden aan een aftakking van het Grootgeleed. Binnen deze afbakening zijn de toren, de mirakelput en de kapel van de abij Ten Putte en de rosmolen, het looppad en het bakhuis van de Rossekothoeve als monument beschermd.Waarden

De omgeving van de abdij Ten Putte is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Abdij Ten Putte

Abdijstraat 80-86 (Gistel)
Abdijsite, in hoofdzaak gevormd door de abdijgebouwen uit 1890-1891. Ontstaan van de Godelievemotte in de 12de eeuw op de westelijke rand van een kleine zandige opduiking, gelegen op 3,5 kilometer ten westen van de stadskern van Gistel. De site bestond uit een groot omgracht gedeelte in het zuiden en een omgrachte heuvel iets ten noorden ervan.


Boerenwoning

Claventweg 39 (Gistel)
Merkwaardig witgekalkt 19de-eeuws boerenhuis van anderhalve bouwlaag onder pannen schilddak, aanpalende lagere keuken. De Claventweg loopt over het erf van deze hoeve.


Britanniahoeve

Naaikapelleweg 1 (Gistel)
Modelhoeve naar Engels voorbeeld gebouwd in 1855 naar ontwerp van de Franse architect H. Horeau, door aannemer Alderwereldt en op initiatief van agronoom Pierre Bortier.


Rossekothoeve

Abdijstraat 75 (Gistel)
Hoeve met losse lage bestanddelen rondom een rechthoekig erf. Overwegend witgekalkte baksteenbouw boven gepekte plint. Boerenhuis ten zuiden van het erf, waarachter rosmolen en bakhuis.


Wegkapelletje

Nieuwpoortse Steenweg (Gistel)
Wegkapelletje uit het laatste kwart van de 19de eeuw of het begin 20ste eeuw (blijkens een vergelijking tussen de kaarten van het Militair Cartografisch Instituut, opmetingen 1883 en 1911). Sober bakstenen gebouwtje met rondboogportaal tussen pilasters.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Abdij ten Putte en ruime omgeving

Abdijstraat, Claventweg, Kloosterbrugstraat, Leffingestraat, Naaikapelleweg, Nieuwpoortse Steenweg (Gistel)
De ruime omgeving van abdij Ten Putte in Zevekote (Gistel) wordt gekenmerkt door een open landschap met voornamelijk akkerland.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.