Beschermd monument

Witte Hoeve: boerenhuis met aanbouwen en stalvleugel

Beschermd monument van 15-10-2003 tot heden

ID: 12634   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12634

Besluiten

Hoeven, kapel en molen
definitieve beschermingsbesluiten: 15-10-2003  ID: 4095

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het boerenhuis van de Witte Hoeve met aanbouwen en stalvleugel.Waarden

De Witte Hoeve, zijnde het boerenhuis met aanbouwen en de stalvleugel (zonder de nieuw gebouwde schuur, wagenhuis en loods), is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een hoeve met één van de oudste geschiedenissen van de streek. De hoeve werd hoogstwaarschijnlijk gebouwd op het einde van de 13de eeuw, vlak na de inpoldering van de Vagevuurpolder. De vroegst gekende geschreven bron die gewag maakt van de Witte Hoeve dateert van circa 1570, de kaart van Pourbus van 1571 vermeldt de site eveneens. De hoeve is één van de oudste complexen die bewaard werden in Knokke en die verwijzen naar de vroegste geschiedenis van het dorp.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een duidelijk voorbeeld van de typische inplanting van een polderhoeve, aan de rand van de Vagevierpolder (1282-1294), vlak achter de op deze plaats duidelijk zichtbare Graaf Jansdijk. De polderhoeves waren zowel op de ontginning van de nieuwe gebieden als op de beweiding van de schorren buiten de beschermende dijken gericht;
Als zijnde een authentiek geheel, dat visueel heel sterk is vanaf de Graaf Jansdijk, bestaande uit een in kern 17de-eeuws boerenhuis en 18de-19de-eeuwse stalvleugel. Het witgekalkte boerenhuis met opkamer heeft een prachtige, bewaarde kelder met versierd gestuct gewelf, gedateerd "AN1686NO". De bakstenen stalvleugel is een langwerpig volume gekenmerkt door uilengaten in de zijpuntgevel.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde één van de bekendste en oudste historische hoeves van Knokke-Heist;
Als zijnde één van de schaarse relicten in het sterk veranderende landschap, verwijzend naar het oorspronkelijke gebruik van het polderlandschap in Knokke-Heist. De link tussen de hoeve en de op deze plaats nog zichtbare Graaf Jansdijk, waarvan een gedeelte is beschermd, is daarbij van uitzonderlijk belang.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Witte Hoeve

Graaf Jansdijk 536 (Knokke-Heist)
De zogenaamd "Witte Hoeve" (zie naambord aan straatgevel), te situeren in de noordoosthoek van de Vagevuurpolder (1282-1294) heet aanvankelijk "Wit Huis", maar wordt vaker omschreven als "Vijfhuizen". Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 15/10/2003.